Algemene voorwaarden kamp

Algemene voorwaarden Musicalkamp 2023 – Musicalkidz!

Musicalkamp vindt plaats in de Blokhut van Scouting Overloon op 14-15-16 én 18-19-20 augustus.
Musicalkamp is een activiteit van Musicalkidz en is zowel voor leerlingen als niet-leerlingen.

Algemene regels
1. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf tijdens Musicalkamp te houden aan de huisregels. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2. De organisatie van Musicalkamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens het gehele kamp of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie.
3. De organisatie van Musicalkamp mag foto’s en video-opnamen van Musicalkamp gebruiken voor promotie doeleinden. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het eventueel gebruiken van de foto’s/video’s, tenzij schriftelijk aangegeven hier bezwaar tegen te maken. Eventueel bezwaar kunt u mailen naar info@musicalkidz.nl of u vermeldt het op het formulier.

Inschrijven
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website.
2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
3. De deelnemer verbindt zich voor het driedaagse Musicalkamp. Na betaling is restitutie van geld niet mogelijk, behalve bij ziekte, ongeval of medische oorzaak met gegronde redenen. Dit altijd in overleg met Lizzy. Afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking, wordt bepaald hoeveel geld teruggegeven kan worden. Wanneer de deelnemer het Musicalkamp eerder verlaat door wat voor een reden dan ook, kan er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden.

Betaling
1. Het verschuldigde bedrag van €85,- dient u binnen twee weken na ontvangst van de factuur te betalen. De betalingsinstructies staan vermeld op de factuur.